Дата: 25.04.2018

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 8405

Днес Европейската комисия публикува пакета си за актуализиране на дружественото право в ЕС, който има за цел да улесни използването от страна на компаниите на цифрови технологии, като се фокусира специално върху цифрови инструменти, които позволяват създаването на нова компания в друга страна от ЕС, съобщаването на фирмени данни и извършването на трансгранични сливания, разделения и конверсии.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Бейрер направи следния коментар:

рябва да отворим цифровата врата. Повече от една трета от всички държави-членки на ЕС все още не позволяват създаването на компания, използваща цифрови инструменти, докато това се превръща в реалност извън Европа. Необходимо е предприемачите да се движат по-бързо в тази силно конкурентна и все по-свързана бизнес среда. Виждаме днешното предложение като възможност най-накрая да въведем европейското дружествено право в 21-ви век. "

По предложенията относно мобилността на компаниите Бейрер заяви:

"В продължение на десетилетия компаниите чакат да се възползват в пълна степен от основната си свобода на установяване в рамките на единния европейски пазар. И накрая, това празно пространство в законодателството на ЕС ще бъде изпълнено с нови правни рамки за разделянията и преобразуванията на дружества. Приветстваме тази важна стъпка, но е важно да се избягва създаването на допълнителни пречки за компаниите. Трябва да улесним трансграничните операции и да създадем гаранции, за да гарантираме доверието, като същевременно избягваме прекомерните проверки".