08.06.2018

Днес Съветът по далекосъобщения на ЕС постигна съгласие за общ подход към Закона за киберсигурността, в който се посочва намерението на Съвета да предприеме спешни действия срещу заплахите за киберсигурността в Европа.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Бейрер коментира:

"Радваме се, че Съветът даде приоритет на подобряването на сигурността на цифровата икономика в Европа. За съжаление, в предложената рамка за сертифициране не беше установен формален механизъм за консултиране в отрасъла. Но промишлеността има технически опит, информация за заплахи и познания за пазара, необходими за успеха на тази инициатива. Призоваваме законодателите да дадат възможност на индустрията активно да играе роля в разработването на схемите за киберсигурност, от които се нуждае Европа ".

Съветът подкрепи доброволната рамка за киберсигурността, но също така остави отворената вратата да се даде възможност на държавите-членки на ЕС да направят задължителни някои схеми.

"Насърчаването на участието на индустрията и насърчаването на доброволна система биха помогнали за отзивчивостта на нашата кибернетична защита. Това е важно, за да се предпазим от бързо развиващите се заплахи. Разрешаването на държавите-членки да решават дали дадена схема е задължителна, или не, ще осуети постигането на хармонизация ", добави Бейрер.

Дата: 08.06.2018

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 6496