22.06.2018

Писмото на BusinessEurope до министър-председателя на Р България Бойко Борисов, председателя на Европейския съвет Доналд Туск, председателя на Европарламента Антонио Таяни и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. 

Обединени, силни и умни за по-силен Европейски съюз и борба c протекционизма

Писмо на BusinessEurope до министър-председателя на Р България Бойко Борисов, председателя на Европейския съвет Доналд Туск, председателя на Европарламента Антонио Таяни и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер

Само година преди следващите европейски избори, нивото на одобрение на ЕС е най-високото от 35 години насам, според последното издание на Евробарометър. Въпреки това, тази обща подкрепа за Европейския съюз не е задължително да се трансформира в гласове.

Растежът в ЕС е застрашен от достигането на своя връх. Съществуват значителни политически рискове в някои страни членки. Напредъкът в преговорите за Брекзит е бавен. Решението на САЩ да започне да налага мита върху вноса на стомана и алуминий от ЕС от 1 юни 2018 г. потвърждава, че се намираме в повратна точка на световната търговска система.

Европейските лидери трябва да бъдат единни, силни и умни, за да се справят с протекционизма. ЕС трябва да продължи да бъде отдаден на отворената, справедлива и основана на правила търговия, като същевременно укрепва Европейския съюз, за да защитава адекватно интересите на своите компании и граждани.

  • Международна търговия

Едностранните действия излагат на риск международната търговска система. ЕС повече от всякога трябва да демонстрира лидерство. Той трябва да докаже, че стои зад търговска система, базирана на правилата и да подкрепя ролята на СТО. Той трябва да работи съвместно със страни с подобно мислене в насърчаването на реформите и създаването на правила, които отговарят на търговската и инвестиционна реалност на XXI век.

Ние сме дълбоко обезпокоени от решението на американската администрация да не подновява освобождаването на ЕС от допълнителни мита и/или квоти за стомана и алуминий и от заплахите на президента Тръмп относно налагането на подобни мита върху автомобилите и автомобилните части. Искаме да избегнем ескалацията и подкрепихме подхода, възприет на неофициалната среща на върха в София за проучване на възможностите за търговски преговори между ЕС и САЩ, при условие, че ЕС бъде окончателно освободен от такива задължения. Въпреки това, бидейки изправен пред решението на САЩ за налагане на допълнителни мита и/или квоти, ЕС трябва да защитава законните си права в съответствие с правилата на СТО. BusinessEurope подкрепя действията на ЕС за защита на неговите права по балансиран и съвместим със СТО начин.

Съжаляваме и за едностранното решение на САЩ да не подновява отмяната на ключови американски санкции срещу Иран и разчитаме на Европейския съвет да помогне на европейските компании да се справят с негативните последствия. Очакваме Европейския съвет да гарантира, че нашите компании няма да се озоват в ситуация на „Параграф 22“.

Освен тези конкретни случаи, ЕС следва да действа по интелигентен начин, за да може да превърне настоящите заплахи във възможности, ако продължи да развива своята широка мрежа от споразумения за свободна търговия. Следователно, ратифицирането на дългоочакваните споразумения с Япония, Сингапур и Виетнам, успешното приключване на преговорите за амбициозното споразумение с Меркосур, финализирането на процеса на модернизиране на споразумението с Мексико, започването на преговори за преразглеждане на Митническия съюз с Турция, както и новите търговски преговори с Австралия, Нова Зеландия и други партньори, са от ключово значение. Освен това ЕС следва да предприеме положителен подход към Африка и да финализира мандата си за преразглеждане на споразумението след Котону. Въвеждането на нашите търговски споразумения по по-бърз и по-добър начин също е от решаващо значение. Новата структура за търговски споразумения, която бе приета наскоро, е стъпка в правилната посока, при условие, че ЕС също паралелно осигурява достъп и защита за европейските инвестиции на трети пазари.

  • Брекзит

Политическото съгласие, постигнато през декември, трябва спешно да бъде трансформирано в законодателен текст, покриващ проблемите от оттеглянето и прехода, включително и уникални обстоятелства за остров Ирландия, което изисква съществени решения за опазване на Споразумението от Разпети петък. Това е ключово, за да може процесът да продължи напред.

Преговарящите все още обсъждат критичните точки. Разчитаме на силна политическа воля и от двете страни, за да се достигне до най-доброто решение за бизнеса и гражданите.

Докато двете страни не постигнат съгласие за правно обвързващ текст, ситуацията на „пропадане“ не може да бъде изключена. Времето тече бързо, а ние се нуждаем от споразумение за оттегляне, включващо “статукво подобен“ преход, което да бъде готово навреме за Европейския съвет през октомври, за да остане време за ратифициране както от ЕС, така и от Великобритания. Компаниите са притиснати от времето, тъй като те трябва да планират предварително. Бизнесът се нуждае от сигурност и равнопоставеност, което позволява търговията и инвестициите да останат стабилни.

Освен това, яснотата относно бъдещите отношения е ключова. Новият модел, който ще ръководи отношенията ЕС-Великобритания трябва да запази колкото може по-близки икономически отношения между ЕС и Великобритания, както и да запази целостта на единния пазар на база неговите четири свободи.

BusinessEurope оценява, че преговарящите и от ЕС, и от Великобритания целят постигането на възможно най-задълбочено и широко обхватно търговско споразумение. Въпреки това има ограничения по отношение на това какво може да постигне споразумението за свободна търговия. Споразумението за свободна търговия не създава същото ниво на безпрепятствена търговия като митническия съюз или подобна регулация като оставането на единния пазар. Трябва да бъдат взети решения и ние искаме да видим конкретни предложения от преговорите и от двете страни бързо.

  • Конкурентоспособност, растеж и заетост

Последната икономическа прогноза на BusinessEurope предвижда растеж на БВП от 2.4% в ЕС и 2.3% в еврозоната през 2018 г. Очакваме растежът да се забави до 2.1%, както в ЕС, така и в еврозоната за 2019 г. Съществуват обаче рискове, свързани с политическа несигурност и засилване на протекционизма.

Безработицата в ЕС достигна най-ниското си равнище от септември 2008 г. (7.1% през април 2018) и се очаква да намалее допълнително през 2019 г. (6.6%). Това е добра новина, но нивата остават неравномерни в страните членки и много над щатските нива (3.5% за 2019). Нещо повече, недостигът на умения в ЕС, за който сигнализирахме на пролетното заседание на Съвета на ЕС през март, продължава да действа като ограничение на производствения капацитет.

Нуждаем се от допълнителни мерки, за да се насърчат хората да останат по-дълго част от работната сила и за да се улесни участието на пазара на труда, ако искаме да отговорим на несъответствията на пазара на труда. Това включва подобряване на образованието и обучението, за да се предоставят на всички възрастови групи умения, отговарящи на потребностите на пазара на труда (като се обърне специално внимание на дигиталните умения) и приемане на благоприятстващ заетостта подход към социалната политика, както на национално, така и на европейско равнище.

ЕС и всички негови държави членки трябва да провеждат реформи за подобряване на конкурентоспособността, растежа и заетостта в цяла Европа. За да се гарантира, че компаниите оперират в по-опростена и по-добра регулаторна рамка на всички нива, ЕС трябва да законодателства по-малко и по-добре.

Разработването и укрепването на единния пазар е ключов и мощен двигател за сближаване. Приветстваме споразумението за взаимно признаване в областта на стоките, постигнато на последния Съвет по конкурентоспособност. Надяваме се също на скорошно постигане на споразумение за нотифициране на услугите, но призоваваме за много по-голяма интеграция на услугите, за да се постигне реално сближаване.

В същото време трябва да се преследват национални реформи, за да се постигнат силни темпове на растеж във всички държави членки. Това изисква засилването на ролята на европейския семестър, за да се гарантира, че всички страни членки изпълняват договорените структурни реформи за насърчаване растежа и заетостта и прилагането на процедурата за макроикономически дисбаланс както в страните с дефицит, така и в тези с излишък. Поради това подкрепяме предложения инструмент за реформи, за да подкрепим държавите членки в техните усилия.

  • Икономически и паричен съюз (ИПС)

Завършването на ИПС и укрепването на доверието в еврото е спешен въпрос. Инвеститорите се нуждаят от сигурна и предвидима среда, основана на добре функциониращ ИПС.

Ефективността на фискалните правила трябва да се подобри, като се обръща по-голямо внимание на качеството и състава на публичните финанси за правилното прилагане на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), използвайки присъщата му гъвкавост, за да се помогне на държавите членки да поставят своите публични финанси на устойчива основа и да се подкрепят усилията на държавите членки да насочат бюджетите си към инвестиции и разходи за подпомагане на растежа.

Необходимо е да се създаде пълен банков съюз с бързо съгласие и прилагане на европейска схема за гарантиране на влоговете, заедно със съществуващите стълбове за надзор и разрешаване на проблемите, за да се преодолее продължаващата разпокъсаност на пазарите на спестявания и кредити в ЕС. Държавите членки вече въведоха директивата за възстановяване и разрешаване на проблемни банки и създават хармонизирани системи за гарантиране на влоговете. В допълнение, прегледа на качеството на активите на всички банки е необходима стъпка преди създаването на обща система. Освен това въвеждането на всеобхватен съюз на капиталовите пазари, подобряващ достъпа до разнообразни източници на финансиране, може също така да засили устойчивостта на асиметричните шокове.

По отношение на важните въпроси за стабилизиращата функция на еврозоната, ние подкрепяме укрепването на дългосрочната стабилност на ИПС и неговата способност да се справя с асиметричните шокове на една или повече от неговите икономики чрез достъп до стабилизационен фонд на еврозоната, напълно зависещ от прилагането на структурни реформи от страните членки, без да се увеличава общата данъчна тежест. За да се гарантира, че стабилизационният фонд е ефективен, подкрепата трябва да бъде бърза и временна. Ние подкрепяме по-специално предложението на Комисията за схема за защита на инвестициите и се надяваме, че ЕС ще се съгласи да изгради капацитет за това през следващите години.

Разчитаме на Европейския съвет да предприеме конкретни стъпки за бързото задълбочаване на ИПС, като започне с изграждането на цялостен банков съюз и съюз на капиталовите пазари.

  • Следващата МФР

Многогодишната финансова рамка (МФР) за годишните европейски бюджети след 2020 г. трябва да отразява бъдещите приоритети на ЕС и да съсредоточи усилията върху повишаването на конкурентоспособността ни, особено в области, в които ЕС може да донесе конкретни ползи и да помогне за подготовката на индустрията за водещите тенденции като дигитализацията и енергийния преход. Освен това тя следва да засили успеха на политиката на сближаване, като я превърне в неразделна част от европейската инвестиционна стратегия, като разполага с адекватна финансова рамка, която да подкрепи една сплотена Европа.

Както беше обяснено в писмото ни от 30 май 2018 г., програмата за научни изследвания и иновации след 2020 г. „Хоризонт Европа” е уникална възможност за подобряване на иновационния капацитет на Европа. Предложението на Европейската комисия не е достатъчно амбициозно, за да запълни празнината от 150 милиарда евро годишно, за да постигне целта на ЕС за 3% дял от БВП за инвестиране в научноизследователска и развойна дейност.

BusinessEurope настоява Европейският съвет да надгради засиления акцент на Комисията върху конкурентоспособността и иновациите на ЕС, избягвайки допълнителен натиск за повишаване на общото данъчно облагане и съсредоточаване върху това, което е важно за укрепване на ефективността на Европейския съюз като цяло.

Също така потвърждаваме призива си да се постигне съгласие относно следващата МФР преди изборите за Европейски парламент. Не можем да си позволим забавяния в мощни инвестиционни стимули в момент, когато САЩ продължават с голяма данъчна реформа, а Китай прилага инициативата “Belt and Road”.

  • Иновации и дигитализация

Инвестирането в иновациите и дигитализацията е от решаващо значение за оформянето на бъдещето на Европа в един глобализиран свят. Нашите търговски партньори по света инвестират масово в тези области, а Европа - недостатъчно.

BusinessEurope подкрепя идеята за създаване на Европейски съвет за иновации в следващата МФР и за стартиране на пилотни проекти, особено за изкуствен интелект, обявени след неформалните дискусии в София на 17 май. Също така напълно сме съгласни, че дигитализацията трябва да се основава на нашите европейски ценности и да зачита неприкосновеността на личния живот на гражданите. Независимо от това, необходимите мащаби на инвестициите за дигитализиране на нашата икономика ще бъдат постигнати само ако са определени правилните условия; следователно е важно да се приеме бързо, без допълнителни изключения, предложението на Комисията за свободния поток на данни. Ограничаването на свободния поток на данни може да бъде оправдано само от съображения за обществена сигурност.

Също така е важно да се хармонизират договорените правила за “цифровото съдържание” и “стоки” в максимална степен. Съжаляваме, че Комисията предложи само минимална хармонизация за стоки с вградено цифрово съдържание. Освен това е важно да се поддържа съгласуваност със съществуващите европейски правила за защита на данните. Оценяваме усилията за привеждане на предложените правила в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и подчертаваме, че предложението за цифрово съдържание следва да се отнася към личните данни, спазвайки правилата по отношение на преносимостта.

Настояваме Европейския съвет да гарантира, че амбициозното предложение за свободен поток от данни няма да бъде разводнено. Също така разчитаме на вашата подкрепа за разработването на хармонизирани договорни правила за цифрово съдържание и стоки, като се избягва припокриването между предложението за цифрово съдържание и GDPR.

  • Миграция

Миграционният натиск доведе до повторно въвеждане на временен контрол по вътрешните граници на шенгенското пространство, което е крайъгълен камък за европейската интеграция и гладкото функциониране на нашата икономика.

Ние сме съгласни с предприетите мерки за спиране на незаконните миграционни потоци и за подобряване на управлението на нашите външни граници. Но, ние също така разчитаме на Съвета на ЕС да гарантира постигането на споразумение за нова Обща европейска система за убежище, която да проправи пътя към нормалното функциониране на свободното движение в Шенгенското пространство и да сложи край на разделящия държавите членки дебат. Шенген е от ключово значение за гарантиране на свободното движение. Същевременно Европейският съюз трябва да бъде привлекателен за таланти и легална миграция от трети държави.

В обобщение, изправени пред толкова много важни предизвикателства, е по-важно от всякога да има силни сигнали от страна на Европейския съвет. Разчитаме на Вас, за да се гарантира, че ще бъдат взети конкретни решения относно наболелите проблеми, които подчертахме, и ще се насърчи постигането на съгласие за надежден план за постигане на консенсус относно по-дългосрочните мерки, необходими за укрепване на Икономическия и паричен съюз, както и на  способността на Европа да защитава интересите си на световната сцена.

 „Икономически преглед на BusinessEurope – пролет 2018“

 

Дата: 22.06.2018

Източник: БСК и BUSINESSEUROPE

Прочетено: 4846