Дата: 13.06.2018

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 11276

BusinessEurope публикува днес подробно обяснение на различните митнически последици от Brexit и решенията, които бизнесът изисква, за да се смекчи въздействието върху търговските операции.

Анализът разглежда множество митнически въпроси, свързани с процедурите по внос и износ, обработка, транзит и регулиране.

Остават само около четири месеца до приключването на преговорите за оттегляне на Великобритания от ЕС, затова е важно да се даде ясна представа за това как ще изглеждат бъдещите взаимоотношения от гледна точка на бизнеса.

Според генералния директор на BusinessEurope Маркус Байрер, Brexit може да доведе до безброй скъпи митнически процедури, нетарифни бариери и регулаторни проблеми, физически и цифрови задръствания по границите, липса на взаимно признаване и въвеждане на оценки за съответствие и др. Байрер призова преговарящите да се запознаят с анализа на BusinessEurope и да го вземат предвид при преговорите, така че да се постигнат желаните от бизнеса резултати.

_____

С пълния текст на документа можете да се запознаете ТУК, а с кратката му версия – ТУК.