Дата: 09.12.2018

Източник: БСК

Прочетено: 4133

В периода 1 ноември – 1 декември 2018 г. БСК проведе традиционната си годишна анкета относно нагласите на българските работодатели към допълнителното стимулиране на техните служители по повод коледните празници. Тази година в проучването се включиха 740 фирми от различни икономически сектори и от всички региони на страната.

Проучването е по поръчка на бТВ.

___________________

 

Готовността на работодателите да предоставят коледни бонуси се увеличава спрямо предходната година. През 2017 г. 80% от участвалите в анкетата са декларирали намерение да зарадват служителите си за Коледа, а през 2018 г. техният процент е 87. От тях през 2018 г. най-голям е делът (75%) на онези, които предвиждат финансов стимул. 13% от работодателите ще стимулират служителите си чрез фирмени подаръци, 10% - с ваучери за храна/напитки, а 1% - с ваучери за почивка.

 

От предпочелите финансовия стимул преобладаващата част (52%) предвиждат той да е в размер до 20% от нетното месечно възнаграждение на работниците, а всеки трети работодател (27%) предвиждат бонус в размер до 50% от работните заплати. 8% от работодателите са решили да отделят бонуси в размер до 75% от възнаграждението на работниците, а 9% ще дадат до една заплата бонус. 4% от анкетираните работодатели възнамеряват да дадат бонуси, по-големи от една месечна работна заплата.

 

Добрите финансови резултати на фирмата са ключов аргумент за работодателите да стимулират своите работници. 44% от анкетираните отговарят именно по този начин на въпроса „При какви условия бихте дали коледни бонуси?“. 37% са на мнение, че бонуси трябва да се дават след внимателна преценка на приноса на всеки работник, а 18% биха зарадвали работниците си независимо от финансовите резултати на фирмата. Едва 1% от анкетираните твърдят, че при никакви условия не биха дали коледни бонуси. Спрямо 2017 г. пропорциите в отговорите се запазват, като леко се увеличава делът на работодателите, готови да стимулират работниците си след внимателна преценка на техния принос.

 

Най-честият мотив за раздаване на коледни бонуси (за 47% от анкетираните) е да бъдат поощрени добрите служители, а 18% виждат в това възможност за сплотяване на екипа. Всеки пети работодател (20%) планира бонуси, за да спази традициите на фирмата, а 10% приемат този жест към служителите като форма за подобряване/съхраняване на фирмения имидж. Спрямо 2017 г. намалява процентът на анкетираните, които използват бонусите за намаляване на облагаемата печалба на фирмата. Едва 1% са работодателите, които принципно не одобряват раздаването на бонуси.