Дата: 05.02.2019

Източник: БНТ

Прочетено: 2062

Промени в Кодекса на труда готвят синдикати, работодатели и социалното министерство. Въвеждане на нови форми на гъвкаво работно време и увеличаване на часовете извънреден труд са сред предложенията, които обсъждат социалните партньори.

Работодателите искат въвеждане на трудови договори с нулеви часове. Те позволявали на бизнеса да назначава служители без договорено работно време и твърда заплата. Наетите по този начин били длъжни да отидат на работа само, когато шефът ги извика.

Жасмина Саръиванова - експерт в БСК: Това е облекчение, както за работодателя, който има нужда при възникване на определена необходимост. Така и разбира се на съответния работник или служител, който пък има един допълнителен доход.

Ваня Григорова - експерт КТ "Подкрепа": Това е предимство за работодателя, но много тежък недостатък за работника, който нито може да планира професионалния и личния си живот, нито може да намери допълнителна работа.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Този вид договори са обект на дебати в европейски мащаб. За сега въвеждането им не е на дневен ред у нас, обясни социалният министър. Работодателите искат още отпадане на забраната за полагане на извънреден труд. В момента има изключения, които позволяват да се работи извънредно до 150 часа годишно

Жасмина Саръиванова - експерт БСК: Мнението на хората е такова, че този текст вече е неработещ за забраната на извънредния труд.

Ваня Григорова - експерт КТ "Подкрепа": Няма никаква наложителност да се правят промени и то в такава посока в трудовото законодателство в България.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Ние предлагаме, смятаме, че е компромисно предложение да остане това ограничение, но да може чрез Колективен трудов договор да се договаря по-висока норма на извънредния труд до 300 часа годишно.

Очаква се окончателните предложения за промени да бъдат публикувани за обществено обсъждане в началото на следващия месец.