14.02.2019

БСК настоява за среща с Министър-председателя и Министъра на финансите във връзка с приложението на Наредба Н-18 за касовите апарати.

__________

 

Изх. №  03-00-7/14.02.2019 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:

Среща във връзка с Наредба Н-18/2006

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,

С настоящото отново се обръщам към Вас с настоятелно искане за среща във връзка с приложението на новите разпоредби в Наредба Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Отправям тази молба от името на представляваните от Българската стопанска камара браншови организации и фирми, засегнати от разпоредбите на Наредба Н-18, а поводът е ескалиращото напрежение сред бизнеса, провокирано от невъзможните за изпълнение в съответните срокове изисквания, както и заради отказа от страна на Министерството на финансите, респ. – на НАП, да се съобрази с аргументите на засегнатите.

Припомням, че още през лятото на миналата година представителите на бизнеса представиха бележки и предложения, част от които бяха отразени, но не малко конфликтни текстове останаха във финалната версия на документа. Самата Наредба беше обнародвана в края на м. септември 2018 г. и буквално дни след това отново стартирахме комуникация с компетентните институции, насочена към удължаване на сроковете и корекция в текстовете. Бяха проведени серия от срещи с НАП, но така и не получихме удовлетворително решение. Всъщност, решение и към днешна дата няма!

На 11 февруари т.г. организирахме нарочна дискусия, за да отворим диалога извън формата „работни групи“ и да има възможност за по-широко участие на бизнеса, а и обществото да бъде информирано за реалната ситуация. Въпреки отправената покана и предварително потвърденото участие, в дискусията не се включиха представители на НАП и на Министерството на финансите, което натрупа допълнително напрежение.

Въпреки анонсираната от министър Горанов готовност за промяна в сроковете, притесненията остават, а напрежението расте, тъй като липсва официално решение – и по отношение на самите срокове, и относно промени по същество.

За пореден път декларираме принципната си подкрепа за промени в наредбата, гарантиращи изсветляване на търговските обороти и създаващи конкурентна бизнес среда. Заедно с това, категорично твърдим, че част от текстовете трябва да бъдат преработени и/или премахнати изцяло, тъй като са рискови, противоречащи на законодателството и на установените правни принципи, неприложими са и създават прекомерна административна тежест за бизнеса.

Ползвам случая да Ви информирам, че сме в готовност да сезираме компетентните български и европейски институции за незаконосъобразността на Наредба Н-18, но продължаваме да вярваме, че проблемите следва и могат да бъдат решени в условията на конструктивен диалог, отчитащ интересите на всички засегнати страни.

Във връзка с горното, още веднъж отправям молба да се срещнете с контактна група от представители на бизнеса, с които в диалогов режим да изслушате техните аргументи и да предприемете съответните действия, преодоляващи настъпващия хаос и гарантиращи нужното спокойствие у бизнес средите.

 

ПриложениеРезултати от анкетно проучване относно прилагането на Наредба Н-18

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

Дата: 14.02.2019

Източник: БСК

Прочетено: 7415