Дата: 23.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4833

Днес, 23.07.2019 г., се проведе работна среща между декана на строителния факултет на УАСГ, проф. д-р Фантима Рангелова, и изпълнителния директор на строително-инженерната компания Artstroy 1 Construction, инж. Кръстев.

Срещата, организирана от БСК, бе с цел обсъждане на възможности за бъдещо сътрудничество при формиране на практическите умения на бъдещите строители и проектанти. Обсъдени бяха възможни територии за реално сътрудничество и бяха договорени бъдещи стъпки за реализиране през новата академична година.

От името на БСК Петър Денев потвърди готовността на Камарата за съдействие за реалното приложение на германския опит в дуалното обучение.