Дата: 26.11.2019

Източник: БСК

Прочетено: 719

26.11.2019 г. ,. в Голямата заседателна зала на Българската търговско-промишлена палата, се състоя втората дискусия по проекта на Центъра за изследвания и анализи "Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България", в рамките на Оперативна програма Добро управление. Темата на дискусията бе "БИЗНЕС-ПОПИТИКА-ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕХАНИЗЪМ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА".

В кръглата маса участваха представители на университети от столицата, ръководители на кариерни центрове, експерти от министерства, бивши и настоящи ректори. Българска стопанска камара бе представена от Петър Денев, който изказа становище на Камарата за цялостна реформа на висшето образование. 

Позицията на БСК подчертава необходимостта от провеждане на своевременно, широко и пълноценно обсъждане на необходимите решения и мерки за цялостна реформа на висшето образование (ВО) с участие на ръководствата на висшите училища и университети, Съвета на ректорите, Министерство на образованието, национално предавателни и браншови сдружения на работодателите и работниците и други заинтересовани страни.

Основна цел на този дебат следва да бъде приемане на амбициозна и осъществима стратегия за развитие на висшето образование до 2030 г., отговаряща на съвременните предизвикателства, на протичащата цифровизация на глобалната икономика в съответствие с подхода и принципните промени на Закона за висшето образование, внесени в 44-то Народно събрание. 

На срещата бяха представени още:

  • Резултатите от дискусията от първата кръгла маса,  проведена през юни  2019 г.;
  • Проект за механизъм и инструменти за обратна връзка между бизнеса и органите, които правят политиките в областта на висшето образование;
  • Основни елементи от сегашния етап на разработка на Интернет портал, като част от механизма за обратна връзка между целевите групи.