Дата: 22.11.2019

Източник: Стопанска камара - Смолян

Прочетено: 1377

В Регионална стопанска камара – Смолян се проведе обучение по Здравословни и безопасни условия на труд, в рамките на договор между Фонд „Условия на труд“ и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

Събитието се провежда в поливалентната зала на “Арексим инженеринг” ЕАД, едно от най-големите предприятия в областта. Обучението е безплатно. Лектори са двама главни инспектори от Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Смолян. Участват специалисти от няколко малки и средни предприятия от цялата Смолянска област, които, за разлика от големите предприятия, имат много повече затруднения в осъществяването на дейностите по здраве и безопасност на работното място.

Целта на обучението е да информира участниците както върху законодателната уредба на дейностите и взаимоотношенията за привеждане на българските фирми в съответствие със ЗЗБУТ и подзаконовите нормативни актове, така и върху добри световни практики за промоция на здравето на работното място и възможността те да бъдат адаптирани и прилагани от българските фирми.