Дата: 21.01.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3029

По инициатива на Стопанска камара – Монтана, управители на 9 фирми от шивашката промишленост сложиха подписа си върху писмо до Регионалното управление на образованието и Областният управител.

По инициатива на Стопанска камара – Монтана, управители на 9 фирми от шивашката промишленост сложиха подписа си върху писмо до Регионалното управление на образованието и Областният управител, с искане през учебната 2020-2021 г. Професионалната гимназия по лека промишленост да запази паралелката “Производство на облекло от текстил”.

По данни на Бюрото по труда, в шивашката промишленост на областно ниво през 2019 г. са били заети малко над 1000 лица. Преди 15 години техният брой е бил над 3000. Фирмите споделят, че спадът в броя на заетите се дължи на недостиг на работна ръка, а не на по-малко поръчки. Шивашката професия от години оглавява списъка с най-търсените свободни работни места на Бюрото по труда в Монтана.

Писмото е подписано от:

  • "Даниса" ООД
  • "Май" ЕАД
  • "Мидела" ЕООД
  • "СИ – Модел" ООД
  • "СИМА" ООД
  • "Стил ББ" 19
  • "Мода АРБ" ООД
  • "Микена" ООД
  • "Фелдхюс БГ" ЕООД

Всяко от предприятията е посочило и броя на свободните работни места. Прогнозите им предвиждат необходимостта от нови 180 заети.

Стопанска камара - Монтана счита, че в план-приема за 2020-2021 е наложително да залегне запазване на паралелката по “Производство на облекло от текстил”. Гимназията е единствената, която обучава кадри за шивашката промишленост, а през настоящата учебна година приемът не се е осъществил. На практика това очертава още по-голяма пропаст между нуждите на бизнеса и образованието.