Дата: 24.11.2020

Източник: БСК

Прочетено: 652

Стопанска камара - Монтана стартира поредица от срещи между работодатели и директори на средни училища в град Монтана, с цел синхронизиране на план-приема за учебната 2021/2022 г.

И двете страни са на мнение, че е необходимо по-задълбочено сътрудничество между бизнес и образование в подготовката на кадри, от които реално бизнесът се нуждае.

Първата от поредицата срещи беше между директора на Професионалната гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ Добри Александров и две от най-големите компании в града – “Берг Монтана Фитинги” с управител Антон Илиев и управителят на “Монтана хидрауликс” Силвия Владова. В срещата участва и председателят на Стопанска камара - Монтана Мая Григорова.

Дискутирана бе липсата на определени специалисти и възможността те да бъдат подготвени. Обсъдени бяха възможностите на извънучилищните форми за квалификация и преквалификация на заетите.