22.06.2009

Центърът за професионално обучение при Българската стопанска камара предлага подготовка и сертифициране за European Business Competence* Licence (EBC*L) - европейски сертификат за бизнес компетенции, който удостоверява, че притежателят му разполага с осно

От м. Юни 2009 г. Центърът за професионално обучение при Българската стопанска камара предлага подготовка и сертифициране за European Business Competence* Licence (EBC*L) - европейски сертификат за бизнес компетенции, който удостоверява, че притежателят му разполага с основни икономически знания и умения да ги прилага в практиката.

Сертификационната система гарантира, че всеки притежател на сертификата EBC*L  разполага с минимум от основни икономически знания, необходими да навлезе в света на бизнеса:

 • да може да управлява всеки отдел, вземащ финансови решения;
 • да контролира и управлява финансовите аспекти на един проект;
 • да стартира нов бизнес.

Международният център на EBC*L се намира във Виена/Австрия. Академичното и стратегическото лидерство се осигурява от Надзорния съвет „Икономическа компетентност за Европа” в Падерборн, Германия, съставен от водещи европейски професори по икономика и стопанско управление.

Сертификатът доказва икономическа компетентност на международно признато ниво. В момента EBC*L е въведен в 28 страни (Австрия, Азербайджан, Албания, Англия, България, Германия, Гърция, Италия, Ирландия, Кения, Кипър, Китай, Косово, Македония, Малта, Нигерия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия, Чехия, Швейцария).

Сертификацията се постига чрез обучение по международно стандартизиран каталог с учебни цели, учебни материали и изпит. Каталогът с учебни цели за ниво „А” включва следните модули:

 • Цели на предприятието и показатели
 • Годишно приключване
 • Отчитане на разходите
 • Търговско право

Учебните материали, специално подготвени за усвояване на знания по съдържанието на модулите и подпомагащи електронното и дистанционно обучение, съдържат Каталог на учебните цели за изпита EBC*L, Ниво A, програма и график на курса, учебни текстове за всеки модул, обобщения на основни концепции.

Изпитът е писмен, с продължителност два часа. Кандидатите, успешно положили изпита, получават сертификат от  Международния център на EBC*L и Надзорния съвет „Икономическа компетентност за Европа”. 

ЦПО при БСК предлага следните видове обучение:

 • дистанционно (уеб-базирано) обучение;
 • дневно присъствено обучение, съчетано със самоподготовка и уеб-базирано обучение;
 • вечерно или съботно-неделно присъствено обучение, съчетано със самоподготовка и уеб-базирано обучение.

Дистанционно обучение:

 • Продължителност – 1 месец
 • Начало на курса – текущо
 • Такса за уеб-базирано обучение с инструктор, учебни и изпитни материали - 90 лв.
 • Такса за 1 преговорен семинар – 6 учебни часа - 30 лв.

Дневно присъствено обучение, съчетано със самоподготовка и уеб-базирано обучение:

 • Продължителност - 5 седмици (4 семинара – общо 60 присъствени учебни часа за всички модули и 1 преговорен семинар – 8 учебни часа за подготовка за изпит)
 • Начало на курса – текущо, при група от минимум 8 души;
 • Такса за 5 семинара и учебни материали - 380 лв.

Вечерно или съботно-неделно присъствено обучение, съчетано с уеб-базирано обучение и самоподготовка:

 • Продължителност - 5 седмици (4семинара—общо 30 присъствени учебни часа за всички модули и 1 преговорен семинар - 8 учебни часа за подготовка за изпит).
 • Начало на курса - текущо, при група от 8 души минимум.
 • Такса за 5 семинара и учебни материали - 300 лв.

Изпитни такси (заплащат се 10 дни преди изпита):

 • Такса за изпит за ниво „А”  - 107 лева
 • Такса за ученици, студенти и за повторно явяване на изпит за ниво „ А ” - 54 лева

Цените за корпоративни клиенти се договарят допълнително, в зависимост от заявката. Членовете на БСК ползват 10 % отстъпка при формиране на цената.

Обучението и изпитите могат да се провеждат в градовете София, Петрич, Враца, Варна, Плевен и Ст. Загора.

***

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение е сертифициран по EN ISO 9001:2000 на 19 ноември 2007 г.

Дата: 22.06.2009

Източник: БСК

Прочетено: 6766