Дата: 05.11.2020

Източник: БСК

Прочетено: 561

На 5-ти ноември от 57 години в България се отбелязва Денят на металурга. Обявен е за професионален празник на българските металурзи през 1963 година по повод влизането в експлоатация на Металургичния завод „Ленин“ в град Перник (1953 г.) и на Стопанския металургичен комбинат „Кремиковци“ (1963 г.).

Металургичната индустрия е била и винаги ще бъде индустрия със славно минало, но със сигурност ще бъде и индустрия със славно бъдеще, защото компаниите в бранша имат нужната конкурентоспособност. Тя прави българската продукция търсена на всеки пазар и носи свобода за действие. Благодарение на внедрените иновации и добрият мениджмънт все по-малко се произвежда първична суровина и все повече – сложно преработена продукция, с много по-висока добавена стойност. Не случайно металургичният бранш в нашата страна върви напред и търси своите перспективи в глобалния свят.

Екипът на БСК благодари за дългогодишното партньорство с Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ и в частност на г-н Антон Петров -  председател на БАМИ и член на УС на Българска стопанска камара. 

Пожелаваме на всички заети в този важен отрасъл за страната крепко здраве, самочувствие, с което да преминат и през тези несигурни времена, вяра, че доброто престои и навременни решения, защото желязото се кове докато е топло!

Честит професионален празник!