03.02.2021

Днес се проведе първото за тази година заседание на Управителния съвет (УС) на БСК. С оглед противоепидемичната обстановка, членовете на УС заседаваха онлайн. Обсъдени бяха някои правни и финансови въпроси, свързани с две от търговските дружества на БСК - БИК „Капиталов пазар“ ЕООД и „БСК Комерсконсулт“ ООД.

В дневния ред на заседанията бяха включени и други организационни въпроси. Членовете на УС бяха информирани за дейността на оперативното ръководство и екипа на БСК в периода след предходното заседание на УС.

За членове на БСК бяха приети:

  • Имвестиа“ ООД, с предмет на дейност недвижими имоти, инвестиции в недвижими имоти и набиране на капитал. Управляващите съдружници Щелян Калчев и Георги Янков са професионалисти със 17-годишен опит на пазара на недвижими имоти. „Имвестиа“ ООД работи с убеждението, че инвестирането в недвижими имоти е ключов компонент от стратегията за постигане на финансовата свобода. Като дългогодишен участник на пазара с недвижимите имоти, дружеството е инвестиционна компания, която разчупва традиционните модели. С 34 години общ опит в сделките с имоти, страст и почтеност, „Имвестиа“ ООД ежедневно открива атрактивни възможности и създава стойност за своите клиенти.
  • Българска ритейл асоциация – браншова организация, първата асоциация на търговците на дребно в България. Учредена е през януари 2009 г. от дружества, опериращи магазини за търговия на дребно, заведения за обществено хранене, от търговци от сектора търговия на дребно с промишлени, хранителни и др. стоки. Понастоящем членовете на Асоциацията поддържат около 800 магазина. Основните цели и задачи на сдружението са да се грижи за разпространението, защитата и развитието на търговията, проучването, защитата и разпространението на моралните, икономическите и професионалните интереси на фирмите от сектора търговия на дребно, както и защитата на търговските права на членовете пред държавата.
  • "Адвайзърс джъст ин тайм" ЕООД, с предмет на дейност организиране и провеждане на форуми, семинари, курсове за квалификация и преквалификация, разработване и управление на проекти, вкл. по програми на Европейския съюз, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица. „Адвайзърс Джъст Ин Тайм“ ЕООД е основана преди 6 години и предлага на своите партньори и клиенти разработване и управление на проекти; семинари и тренинг; управленско консултиране и обучения за придобиване на професионална квалификация. Дружеството е консултант в разработването на финансираните проектни предложения на „Свилоцел“ ЕАД (2 проекта – 2011 г. и 2013 г.) и „Кавен Орбико“ ЕООД по ОП РЧР 2007-2013 (през 2012 г.), ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” (Норвежки финансов механизъм през 2015 г.). Извършва обучения на вътрешно-фирмени и отворени обучения по личностни умения и управление на проекти (за POHL CONSULTING & ASSOCIATES GmbH, „Проджекта“ ООД, Община Ардино, Община град Добрич, Ресурсен център – гр. София, както и за Българска стопанска камара).

Следващото заседание на УС на БСК е насрочено за 7 април 2021 г.

Дата: 03.02.2021

Източник: БСК

Прочетено: 2614