21.03.2024

Българската стопанска камара (БСК) и Финансова група "Карол" обединяват усилия в подкрепа на бизнес лидерите, предприемачите и амбициозните по пътя към по-добро финансово благосъстояние както в личен, така и в бизнес аспект, в обща платформа „Финансов пътеводител” (karollfinance.bia-bg.com).

От разумни инвестиционни стратегии и методи за управление на риска до стратегическо планиране на бъдещето на компаниите, общата мисия на БСК и „Карол“ е да култивират финансова устойчивост и да създадат култура на информирано вземане на решения. Основната цел е чрез платформата, събития, срещи и уебинари да предадем натрупания дългогодишен опит и ноу-хау към настоящото и бъдещите поколения предприемачи.

В платформата ще намерите полезна и практична информация по теми като: какво правят компаниите със свободния си капитал, управление на риска, застраховане, стратегически решения в различните етапи на развитие на бизнеса, сливания и придобивания, процеси и стъпки по организиране на успешни публични предлагания на акции, разграничение между бизнес и лични финанси и други.

На едно място са събрани актуални събития и обучения, новини от финансовата сфера, коментари и анализи от доказани експерти на „Карол“ АД, като: Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП „Карол“ АД, Атанас Йорданов, главен изпълнителен директор на „Карол Инвестмънт“, Даниел Ганев, изпълнителен директор на „Карол Капитал Мениджмънт“, Бистра Коцева, „Прокурист в Карол Капитал Мениджмънт“, Надежда Вельова, управител на застрахователен брокер “Карол Стандарт", Панайот Пощов, ръководител на отдел „Международни пазари“ в ИП „Карол“ АД, и др.

Сайтът karollfinance.bia-bg.com дава отговор на често задавани въпроси като:

  • Инвестиция в имот или инвестиция във финансови активи на фондовите пазари – кое да избера?
  • Облигациите и как работят за вашите пари?
  • Как инвестират парите си богатите?
  • Земеделско застраховане?
  • Колко трябва да спестим, за да се пенсионираме комфортно?

Платформата е отворена за изпращане на запитвания и коментари както към експертите на БСК, така и към финансовите експерти на „Карол“.

Инициативата обхваща още бъдещи съвместни събития и уебинари, информационни срещи с различни заинтересовани лица.

 

***

За „Карол“ – група от компании, предлагащи финансови продукти и услуги. Дружеството е водещ посредник с 30-годишна история на капиталовите пазари. Групата „Карол“ е със седалище в София и има над 80 офиса в страната. Компанията предлага услуги за търговия на местни и глобални финансови пазари, инвестиционно банкиране, управление на активи, застраховане и осигуряване, поземлено банкиране и дялово финансиране, които достигат до хиляди индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори и клиенти. Компаниите от групата „Карол“ са партньори и представители за България на водещи глобални финансови институции. Компанията предоставя възможности за инвестиции в собствени взаимни фондове, в над 180 взаимни фондове на глобалната асет мениджмънт компания, Schroders, търговия както на Българска фондова борса, така и на над 100 международни финансови пазара, благодарение на партньорствата със световните лидери Interactive Brokers и CMC

За Българска стопанска камара – национално представителна организация на предприемачите и работодателите с над 40-годишна история, със стремеж да подкрепя и отстоява интересите на предприемчивите българи и техните инициативи с поглед в бъдещето. Камарата има широко международно представителство. Тя е единственият български представител в конфедерацията на европейския бизнес – BusinessEurope. На национално ниво БСК представлява българските индустриалци и работодатели в Националния съвет за тристранно сътрудничество, Икономическия и социален съвет на РБ, Националния съвет за насърчаване на заетостта и други органи за сътрудничество. Членове на БСК са над 120 браншови организации, 26 областни и 115 общински сдружения на бизнеса, над 20 000 директни членове (компании), над 30 университета и технически съюзи и др.

 

 

 

Дата: 21.03.2024

Източник: БСК

Прочетено: 511