Дата: 05.02.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3071

 

БСК внесе на вниманието на директора на Агенцията по заетостта въпроси по системата за обучение с ваучери, останали без отговор на заседанието на СИД от 02.02.2010 г.

 

С пълния текст на документа можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.

 

Вижте, също така, ДОПЪЛНИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ относно настоящото писмо!