Дата: 25.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3430

На 28 октомври 2011 г., в БСК, 15 експерти от Белгия, Испания, Португалия, Турция и България ще обсъдят старта на нов проект на БСК по програма „Леонардо да Винчи" на ЕС.

Проектът е насочен към създаване на инструмент за комуникация с чуждестранни работници в особено рискова работна среда. По този начин ще се улесни общуването между работодателите и работниците, ползващи различни езици, и ще се преодолеят комуникационните пречки между тях.

Това е особено важно при работа в рискова работна среда. Ето защо, проектът на БСК е насочен към секторите строителство, химия, металообработване и здравеопазване.

Чрез проекта ще се отговори на едно ново изискване на Европейския сертификат по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), а конкретен резултат от проекта ще бъде 7-езичен мултимедиен продукт за обучение на работодатели и работници.

Новият проект на БСК е естествено продължение на осъществения през 2008-2010 г. международен проект, благодарение на който бе разработен мултимедиен продукт за обучение по ЗБУТ - „SAFESTART". Електронният пакет „SAFESTART" е създаден през 2008 г. от Центъра за обучение на Международната организация по труда (МОТ) в Торино по проект, финансиран също от програма „Леонардо да Винчи". Продуктът съдържа 14 модула и работи на 6 езика, като преводът на български език и адаптацията към българското законодателство бяха осъществени от БСК. „SAFESTART" дава възможност за различни форми на обучение - самостоятелно, дистанционно и в група. Също така, обучаващият се може самостоятелно да тества знанията си, съобразно със своето време и ритъм. В някои страни от Европа (като Белгия, Холандия и Люксембург), при кандидатстване за работа се изисква сертификат „VCA за основи на безопасността" (придобит след преминаване на това обучение), който се получава в специализирани центрове за обучение.

За контакти:

Бранимир Ханджиев

Главен директор Международни организации и програми, БСК

Тел. 02 987 09 91, 02 93 209 22

b.handjiev@bia-bg.com