09.11.2011

Ръководители и специалисти в сферата на управление на човешките ресурси от фирми от  Бургаския регион, заместник-ректорите на двата университета в Бургас, представители на Областната управа и общината, служители в Регионалната служба по заетостта, синдикатите, както и експерти на браншови  камари, присъстваха на учредяването на Регионалния център за оценка на компетенциите.

След представянето на работата на Регионалните центрове за оценка на компетенциите, както и функциите на местно ниво, в дебат по важността на проекта върху местната икономика се включиха зам.-ректорът на Бургаския свободен университет «Проф. Д-р Асен Златаров», началникът на  отдел «Човешки ресурси» на «Пристанище Бургас» ЕАД, председателят на Бургаската регионална туристическа камара, както и експерти на  «Лукойл Нефтохим България» АД.

Страните се обединиха около това, че е изключително важно свързването на  тематиката на проекта  с програмите за обучение във ВУЗ по специалности, както и около необходимостта да се търси възможност проектът да намери приложение в държавните структури и общините. Участниците в срещата поискаха в Бургас да се проведе обучение на оценители на компетенциите. Всички присъстващи изразиха общо становище,  че с реализиране на проекта ще се оптимизира работата, както на специалистите в областта на човешките ресурси, така и на ръководителите на съответните фирми и отдели.

 

Дата: 09.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3635