Дата: 14.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3484

Въпреки добрите макроикономически параметри, ниските данъци и стабилната банкова система, бизнес средата у нас не само не отбелязва значимо подобрение в последните години, но България всяка година слиза надолу в международните рейтингови класации. По данни на Световната банка за 2012 година по качество на бизнес средата България отстъпва 2 места - от 71 на 73 място.

Високият размер на сивата икономика (по данни на Центъра за изследване на демокрацията, между 18 и 32%) и отливът на преки чуждестранни инвестиции са следствие и на недостатъчно привлекателната бизнес среда.

Това се казва в разработка на БСК, представяща анализ на актуалното състояние и предложения за подобрение на бизнес средата в България. Материалът бе представен на пресконференция днес, 14 ноември, от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и зам.-председателя на камарата Камен Колев.

Представената разработка е част от поредицата анализи и позиции на Българската стопанска камара по повод препоръките на Съвета на ЕС към България от лятото на 2011 г. за необходимостта от реформи в ключови социално-икономически сфери. До момента БСК е представила позиции по темите: образование, здравеопазване, пазар на труда и пенсионна система.

Вижте прикачените по-долу документи!