30.11.2011

Работодателите търсят комуникативни, иновативни, решаващи проблеми, критично мислещи и работещи в екип кадри, а технологиите се променят ежеминутно, знанията и уменията бързо „остаряват" и ние трябва да мислим в перспектива за това какви кадри са ни нужни. Това каза днес, 30 ноември 2011 г., изпълнителният председател на БСК Божидар Данев при откриването на национална кръгла маса, посветена на компетенциите на работната сила.

Форумът се провежда днес и утре в Боровец и е в рамките на изпълнявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси" - „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони".

Изпълнителният председател направи кратка оценка на актуалното състояние на пазара на труда от гледна точка на качеството на работната сила.

Той отбеляза, че у нас се наблюдават сериозни демографски дисбаланси, вкл. възрастови, квалификационни, урбанистични и др. Населението едновременно намалява и застарява, намалява броят на работните места, расте безработицата, влошава се образователната структура на населението, като неграмотните и полуграмотните (с начално образование) са вече почти 300 000 души, при около 1.2 млн. висшисти, отбеляза Божидар Данев.

„В основата на развитието на икономиката стоят три основни стълба - стабилно и ефективно управление, качествен мениджмънт (бизнес) и качествен човешки ресурс. Имаме лост за промяна на управлението - избори, имаме лост за смяна на мениджмънта - фалит на предприятието, но нямаме лост за подмяна на човешкия ресурс", отбеляза Божидар Данев и призова заинтересованите страни да мислят за прилагане на икономически стимули за задържане на висококвалифицираните специалисти и, паралелно с това - подготовка на кадри, необходими за икономиката.

Програмата на първия ден на форума включи още представяне на три ключови доклада:

  • Представяне на концепцията за изграждане на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по сектори и региони, с лектор доц. Камелия Стефанова, автор на концепцията;
  • Професионално-квалификационна структура на заетите лица - основни характеристики и възможни решения за преодоляване на дисбалансите на пазара на труда". Лектор: доц. Людмила Векова, Пловдивски университет „П. Хилендарски";
  • Нови политики за адаптивност, ефективност и качество на работната сила". Лектор: г-жа Елена Шишманова, ръководител на направление към Центъра за професионално обучение на БСК.

Във форума участват над 90 представители на създадените в рамките на проекта на БСК Секторни консултативни съвети, Регионални центрове за оценка на компетенциите и Национален съвет за оценка на компетенциите. В дискусиите ще се включат и представители на пилотни предприятия, експерти, участвали в разработването на основните аналитични, концептуални и методически документи по проекта.

Повече информация, презентациите на основните говорители и други акценти, вижте ТУК

 

 

Дата: 30.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3225