БСК изпълнява проект за насърчаване участието на жени предприемачи с иновативни идеи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП. Проектът е съфинансиран по програма COSME на ЕК.

Основните дейности включват организирaне на специализирани безплатни събития и обучения, консултации и менторски услуги за жени с иновативни идеи, подпомaгане участието им по програма Хоризонт 2020, и по-специално- кандидатстването им с проектна идея по Инструмент за МСП.

Целта на проекта е да се повиши броя на подадените проектни предложения от жени предприемачи.

Партньори по проекта са водещи организации от Гърция, Италия, Испания, Германия и Литва.

 

Четете повече тук: http://www.empowa.eu/ 

 

Боряна Младенова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 34
Прочетено:1155