Българска стопанска камара (БСК) от 1998 г. издава и заверява сертификати за произход, както и други външнотърговски документи. Те са необходими на българските фирми-износители за осъществяване на тяхната дейност и безпрепятствено митническо освобождаване на стоките им на територията на държавата-вносител.

Тази своя дейнос БСК осъществява чрез своето дружество „БСК – Комерсконсулт“ ООД, което функционира от 1998 г.

Това е непреференциален документ доказващ произхода на стоките, който се изисква при внос в редица държави: Австралия, Албания, Аржентина, Беларус, Бразилия, Венецуела, Виетнам, Грузия, Египет, Индия, Ирак, Иран, Йордания, Казахстан, Канада, Кувейт, КНДР, Лаос, Либия, Ливан, Мароко, Мексико, Молдова, Нова Зеландия, Обединени арабски емирства, Пакистан, Перу, Русия, Саудитска арабия, САЩ, Тайван, Тунис, Узбекистан, Украйна, Филипини, Чили, Япония и други.

Сертификатът за произход – обикновена форма, се попълва на английски, френски, немски или руски език в зависимост от изискванията на клиента, в комплект от четири екземпляра – един оригинал, две копия и молба-декларация на износителя. Същият се заверява от БСК.

Сертификатът за произход се попълва и заверява в момента на представяне на документите.

Време за заверяване: 20 минути.
Цена: по скала – от 15 до 290 лв.

Наименование и описание на информационните полета от данни:

1. Износител: в полето се записва наименованието и пълният адрес на фирмата – износител на стоката;

2. Получател: в полето се записва наименованието и пълният адрес на фирмата – получател на стоката;

3. Страна на произход: вписва се държавата, в която са произведени стоките;

4. Информация за транспорта: в полето се записва начина на транспортиране на стоката (по море, по суша, въздушен, автомобилен и т.н.), наименованието и номера на транспортното средство, място на експедиция и местоназначение;

5. Забележки: в тази клетка по желание се записва номер на фактура и/или договор, предшестващ сертификат или друг документ;

6. Маркировка, брой и вид опаковки; описание на стоката (с код и/или пълно описание): в полето се записват маркировката нанесена на опаковката/ите на стоките/товарите, ако такава е означена на тях, броят и видът на опаковките и пълното наименование на стоката /стоките или се поставя митническия й/им код;

7. Количество: записва се количеството на стоката с 3-буквения код на съответната мерна единица;

8. В долния край на лицевата страна на бланката "Сертификат за произход" е записан текст на четири езика, с който БСК удостоверява, че описаните в сертификата стоки произхождат от страната, посочена в поле 3. На гърба на четвъртия екземпляр – Молба-декларация - на Сертификата за произход се попълва, подписва от оторизираното от фирмата – износител лице и подпечатва с печат на фирмата – износител декларация.

УЕБСАЙТ ЗА ПРОВЕРКА НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ПРОИЗХОД, ИЗДАДЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

Този сайт http://isco.bg/ дава възможност на митническите органи да проверяват истинността на сертификатите за произход издадени от Българска стопанска камара. С въвеждане номера на бланката и датата на издаване на сертификата http://isco.bg/ се дава незабавен достъп до името на компанията на която е издаден сертификата за произход. Информация за контакт с Българска стопанска камара е на разположениe на митническите органи в цял свят при съмнение или въпроси по отношение на сертификата. http://isco.bg/

БСК притежава разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход № P-570/32-301392/28.10.2016 г. от Агенция Митници съгласно чл. 16 з, ал. 1, от Закона за митниците на Република България.

Централен офис на „БСК-Комерсконсулт“ ООДвижте ни на картата

Адрес: София 1000, ул. Цар Самуил №27

Стационарни телефони: 02 953 32 86; 02 444 88 42;

Мобилни телефони: 0887 144 480, 0887 285 690, 0888 349 635

Факс: 02 953 32 86

Е-поща: bsc-cc@bia-bg.com

web: www.bsc-cc.com

Представителства
 
 
 

Град:

Телефон:

Е-поща:

Бургас

056/840 850; 0887/933 033

cci-bs@bu.bia-bg.com

Благоевград

0746/35 255; 0889/910 045

s.kamara_sandanski@abv.bg

Варна

052/622 346; 052/622 304

isa_varna@abv.bg

Варна

052/63 00 82; 052/63 00 83

mikaela@bsmvo.bg

Велико Търново

062/651 921; 0884/462 633

mitgo@abv.bg;bic@abv.bg

Видин

092/988 818; 0885/954 628

isa_vr@mail.bg

Враца

092/988 818; 0885/954 628

isa_vr@mail.bg

Габрово

066/804 063

aries3@abv.bg

Кърджали

0361/645 77; 0361/645 85

isa_kj@mail.bg

Кюстендил

02/953-32-86

bsc-cc@bia-bg.com

Ловеч

068/620 113; 0887/427 263

  1. kam.l@abv.bg

Монтана

092/988 818; 0885/954 628

isa_vr@mail.bg

Пазарджик

034/443 315; 034/447 335

isapazardjik@gmail.com

Перник

02/953-32-86

bsc-cc@bia-bg.com

Плевен

068/620 113; 0887/427263

 

kam.l@abv.bg

Пловдив

032/902 442

biapl@hotmail.com

Разград

084/662 434; 0878/556 126

sk_rz@dir.bg

Русе

082/825 013; 0887/099 155

stopanskakamara@abv.bg

Русе - Rousse Free Zone

082/880 816

trade@freezone-rousse.bg

Сандански

0746/35 255; 0889/910 045

s.kamara_sandanski@abv.bg

Силистра

086/823 745; 0897/601 400

sk_ss@mail.bg

Сливен

046/663 239; 046/663 187

tania_dzsr@yahoo.com; bia.yambol@abv.bg

Смолян

0301/63314

chamber@smolyan.info

Стара Загора

042/641 141; 042/255 129

stopanskakamarasz@gmail.com

Търговище

060/167 092; 0882/266 200

r.tsoneva@neftoil.eu

Хасково

0887/674 393

rsk-hs@reg.bia-bg.com

Шумен

054/800 401; 054/800 399

export@antares.bg

Ямбол

046/663 239; 046/663 187

tania_dzsr@yahoo.com; bia.yambol@abv.bg

 

 

Прочетено: 14986