1. Максимално да се ускорят разплащанията по обществени поръчки на държавно, общинско и корпоративно равнище, по финансирани от ЕС договори, както и да се съкратят сроковете за възстановяване на ДДС.
  2. НАП да поддържа и осигурява в реално време достъп до информацията за размера на поисканото за възстановяване ДДС, ефективно възстановеното и това, което е в процес на ревизия или проверка.
  3. Да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производството по несъстоятелност.
  4. Да се ограничи допълнителното материално стимулиране на централната и местни администрации с източник такси, санкции, глоби и други до 10 % от необходимите суми в съответствие от разпоредби по подзаконови актове.
  5. Да се въведе единно платежно нареждане за социалноосигурителните плащания.
  6. Държавата да гарантира депозити до 100 хил.лева само при годишна банкова лихва по депозитите под 5%.

 

Цялото становище на БСК вижте по-долу:


Антикризисни предложения на БСК (Пакет 5)
Добави мнение