Дата: 21.01.2016

Източник: Economynews.bg

Прочетено: 2241

Парламентът одобри 13 вида процедури по Закона за обществени поръчки

Парламентът одобри 13 вида процедури по Закона за обществени поръчки, предаде Агенция „Фокус“.

Това се случи след приемане на текстове по Закона за обществените поръчки. Депутатите приеха открита процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Сред приетите процедури е и ограничената процедура, чрез която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен подбор.

Народните представители одобриха и състезателна процедура. НС одобри договарянето с предварителна покана за участие, договарянето с публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, както и без публикуване на обявление за поръчка.

Сред процедурите по този закон са конкурс за проект, публично състезание и пряко договаряне. В рамките на дебата депутатите дискутираха предложението на народния представител от ПГ на РБ Гроздан Караджов за отпадане на три от процедурите по състезателни процедури, договарянето с предварителна покана за участие, без обявена покана за участие и прякото договаряне.

Председателят на ресорната комисия и народен представител от ПГ на ГЕРБ Данаил Кирилов се включи в дебата. Той посочи, че работната група по този законопроект е стартирала още в средата на декември. „Трудно ми е да кажа колко десетки заседания е имало. Комисията заседава една седмица. На заседанията на работната група присъстваше млад колега юрист, който беше упълномощен от групата на РБ. Той представяше вашите предложения.

В дебатите на самата комисия вашите предложения бяха защитавани доколкото можеше колегата Делчев да се ориентира. Комисията се налагаше да гадае мотивите и тук са представителите на Агенцията за обществени поръчки. Ако бяхте заделили пет, десет минути щяхте да сте течение на цялата аргументация защо се настоява да се следва директивата във видовете процедури“, посочи Данаил Кирилов.

Костадин Марков от ПГ на РБ посочи, че не е участвал в работните групи, но има право да разбере отговора на този въпрос. Той попита дали е задължително да се препишат всички текстове от директивата.

Народният представител от ПГ на РБ Радан Кънев му обясни в изказване, че българското законодателство може да бъде по-строго от рамката на европейските директиви. По думите му, България има много по-тежък проблем с корупцията при обществените поръчки при средния за Европа.

Поканена бе и Галя Манасиева от Агенцията за обществени поръчки. Тя посочи, че при отпадане на тези три процедури няма как да се прилага закона. Депутатите подложиха на гласуване предложението на Гроздан Караджов за тяхното отпадане и то бе отхвърлено.