Пакет с предложения за подобряване на бизнес средата в България внесоха на вниманието на министър-председателя Пламен Орешарски председателят на УС на БСК Сашо Дончев и изпълнителният председател на камарата Божидар Данев по време на днешната (10 юни 2013 г.) среща на Премиера с национално представителните работодателски организации.

Предложенията са разпределени в девет ключови направления, които според БСК следва да бъдат приоритетно и с ускорени темпове реформирани с цел подобряване на икономическия климат в страната. Деветте направления са следните: 1. Предвидимост на нормативната уредба и оперативната среда, 2. Коректност при разплащанията от страна на държавата и общините, 3. Пълен преглед на регулаторните режими, 4. Промяна в системата на административните такси, 5. Радикална промяна в системата за възлагане на обществени поръчки, 6. Ненамеса на държавата в пазарни отношения, 7. Данъци и осигуровки, 8. Въвеждане на електронно управление, 9. Политика срещу изнасяне на добавена стойност от страната.

Голяма част от предложенията БСК е предеставяла многократно на досегашните управленски екипи на страната, но възприемането им като законодателна норма и административна практика продължава да е очаквано от представителите на българския бизнес. Към вече представяните пред обществеността предложения на БСК има допълнени нови, с оглед задълбочаването на кризата и увеличаването на тиранията на администрацията над бизнеса.

С пакета предложения можете да се запознаете ТУК.

Днешната среща бе по покана на г-н Орешарски, като с нея се поставя началото на съвместната работа на социалните партньори по усъвършенстване на законодателството в сферата на регулаторните режими и обществените поръчки. Срещата е в изпълнение на поетия от Правителството на РБ ангажимент за подобряване на бизнес средата чрез облекчаване на регулаторната тежест.


Пакет мерки за подобряване на бизнес средата, внесени на вниманието на Пл. Орешарски
Добави мнение