Относно съгласуването на Плана за действие по Националната стратегия за Продължаващо професионално обучение 2005 – 2010
Добави мнение