„Разпоредбите на чл. 76 и 77 от действащия закон за МВР (ЗМВР) нарушават българското и eвропейско законодателство, а също и добрите етични и търговски практики”. Това се казва в позиция на Българския съюз на индустрията за сигурност (БСИС), член на БСК, по повод на предложения проект на ЗИД на ЗМВР.

На свое заседание на 1 март 2012 г. Управителният съвет на БСК реши единодушно да подкрепи позицията на БСИС и да съдейства възраженията на фирмите от охранителния сектор да бъдат отразени в хода на дискусиите по промените в ЗМВР. Предстои проектът на закон да бъде обсъден и приет от Министерския съвет (вероятно идната седмица).


БСК подкрепя фирмите от охранителния сектор относно промените в ЗМВР
Добави мнение