Обобщавайки подадена информация от свои членове, Българска стопанска камара изразява тревогата си от извършени и предстоящи нормативни промени, с които се влошават още повече и без това трудните условия за извършване на частни охранителни услуги. Частните услуги за сигурност са сектор, функциониращ в условията на силна нелоялна конкуренция от страна на МВР, при невъзможни изисквания, поставяни от страна на възложители по обществени поръчки, и при често неблагоприятно променяща се нормативна уредба.

Вижте пълния текст на позицията в прикачения по-долу файл.

Документът е приет от УС на БСК на 29.11.2012 г.


Относно: Нормативни промени и влошаване на бизнес средата за охранителния сектор
Добави мнение