29.02.2016

ДО

Г-Н ЛЮБЕН ПЕТРОВ

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА

ИКОНОМИКАТА

 

На Ваш Изх. № 92-00-178/22.02.2016 г.

ОТНОСНО: Блокада на българо-гръцката граница

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Във връзка с горното Ваше писмо Ви уведомяваме, че асоциациите на българските превозвачи все още не разполагат с обобщени данни за загубите, претърпени от блокадата на българо-гръцката граница.

С цел недопускане в бъдеще на подобни кризи като настоящата считаме, че е необходимо да се инициира промяна в националното и европейското законодателство, която не допуска протести, митинги и манифестации да се осъществяват чрез пътни транспортни средства, машини и съоръжения, които са лични или с които протестиращите осъществяват свои трудови задължения. Необходимо е да се въведат забрани за блокиране с такива средства на европейските коридори - шосейни пътища, ж.п. линиии и гранични пунктове, като се предвидят сериозни санкции за нарушаване на тези разпоредби.

През последните години все по-често се практикува осъществяването на протести с трактори, тежкотоварни и лекотоварни автомобили, в граничните райони, които възпрепятстват упражняването на основни достижения на европейското право, като свободното движение на стоки и хора. При настоящото състояние на законодателството, в което не се съдържа изрична забрана за такъв вид протести, няма основания за ангажиране отговорността на протестиращите за причинени вреди. Подобна забрана не е включена и в Закона за събранията митингите и манифестациите. Освен блокиране на пътищата и нарушаване на обществения ред, това е предпоставка за причиняване на значителни материални щети.

Българското и европейското законодателство предвиждат като основно човешко право, гражданите да се събират мирно и без оръжие на събрания, митинги и манифестации. Смисълът на протестите е протестиращите да изразят позиция, да заявят искания, а не да упражняват рекет и принуда, като подчиняват останалите европейски граждани, търговци и държавите членки на личните си или съсловни интереси.

Считаме, че с предлаганите изменения законодателната рамка ще се подобри, ще се създадат предпоставки за мирно протичане на протестите и ще се въведат основания за търсене на обезщетения  за причинените вреди.        

 

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно законодателни мерки срещу блокадите на българо-гръцката граница
Добави мнение