БСК апелира към НС да не приема Закона за адвокатурата
Добави мнение

 

Изх. № 02-00-35 / 23.06.2016 г.

                     

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
43-то нАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПРИ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО:

Приемането на първо четене от Комисия по правни въпроси на ЗИД на Закона за адвокатурата (554-01-14/ 23.01.2015 г.)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Вчера, 22 юни 2016 г., под натиска на адвокатски „протести“, Комисията по правни въпроси при Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Законопроектът ограничава конституционно гарантирани права, като правото на труд и свободна стопанска инициатива, засяга права на регулирани професии, създава условия за установяване на монопол върху определени дейности и нарушава права на търговците, като потребители на адвокатски услуги.

Срещу този законопроект има над 30 отрицателни становища, между които на НСТС, на работодателските и синдикалните организации, на професионалните сдружения на нотариусите, експерт счетоводителите, прокуратурата и редица структури в държавната администрация. С решение 352/2015 г. Комисията за защита на конкуренцията оцени редица текстове от законопроекта като противоречащи на правилата на конкуренцията.   

Законопроектът беше приет, въпреки острата обществена реакция срещу него и при отчитане от страна на вносителите на неговите несъвършенства, както и при заявени намерения от членовете на Комисията по правни въпроси да се внесат необходимите промени между първо и второ четене в зала.

Считаме за опасна тенденция политически решения да се приемат под влиянието на уличен натиск от една гилдия, без да се отчита балансът на интересите на всички професионални групи и обществото като цяло.

Недопустимо е именно Комисията по правни въпроси да предлага на Народното събрание приемането на противоконституционни закони!

Апелираме народните представители да не приемат на първо четене законопроекта в пленарна зала, докато не бъде променен по начин, съответстващ на Конституцията и синхронизиран със законите в страната.

Ако парламентът продължава да показва, че водещ за неговите решения е уличният натиск, работодателите могат да премерят сили с адвокатите на полето на площадната демокрация.

 

С УВАЖЕНИЕ,

/п/ 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател