Становище на БСК [doc]

Становище на БСК [pdf]


Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т. нар. Регистър А
Добави мнение