Декларация във връзка с намерението за промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Добави мнение

ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РБ

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РБ

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Българската стопанска камара приветства намерението на управляващото мнозинство за промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и облекчаването на изискванията за деклариране на действителен собственик на юридическо лице, както и отпадането на задължението за фирмите да декларират в ДАНС своите планове за обучение на служителите си във връзка с прилагането на Закона.

Въпреки предупрежденията от страна на работодателските организации, в т.ч. и на БСК, че тези изисквания са по същество свръхрегулация и създават излишна административна тежест върху бизнеса, нормативната промяна беше приета без необходимата качествена оценка на въздействието й. В резултат на това, в края на м. март бяхме свидетели на хаос и сред фирмите, и сред институциите във връзка с необходимостта от приложение на изискванията.

Похвално е, че този проблем беше осъзнат от страна на управляващите и вече е налице готовност за неговото преодоляване. За съжаление, не виждаме подобна готовност и по отношение на други регламенти, създаващи не по-малки проблеми на фирмите и криещи опасност от хаос и непостигане на предварително заложените цели.

Такъв пример е Наредба Н-18 (за касовите апарати), във връзка с която месеци наред представителите на бизнеса алармират институциите. Свидетели сме на пренебрежимо малък напредък и декларирана готовност за предприемане на закъснели промени в някои от конфликтните текстове, които не е ясно кога ще се случат и далеч не решават настоящите основни проблеми в Наредбата - свръхрегулация и достъп до чувствителна бизнес информация, промяна на статута на картовите разплащания, неясни дефиниции на софтуерите за управление на продажби и др. Реалните разходи, които трябва да направи бизнесът за постигане на съответствие с изискванията на Наредбата, са в пъти по-големи от предварително предвидените от МФ.

Представителите на българския бизнес нееднократно са декларирали готовност и желание да работят за изсветляване на икономиката, за създаване на благоприятна бизнес среда, която да гарантира спокойно и равнопоставено участие на всички бизнес оператори на пазара. Тези цели обаче не могат да бъдат постигнати чрез безсмислени регулации, които водят до непредвидимост, несигурност и хаос, и по същество са удар основно върху белия бизнес, докато некоректните търговци ще продължат да оперират безпрепятствено и безнаказно.

Призоваваме управляващите да преосмислят подхода си по отношение Наредба Н-18 така, както го направиха със ЗМИП. Това ще е доказателство, че в българската политика надделява разумът, а не въвеждането на прибързани и необмислени регулации.