Новини

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

+
Професионална асоциация „Eвропейски и национални програми за развитие“ вече е член на БСК

Професионална асоциация „Eвропейски и национални програми за развитие“ вече е член на БСК

+