Изпрати съобщение

Светозар Кавърджиев е управител на "Агропроект СМ" ООД, която се занимава с разработване и управление на проекти по мерките от европейските програми в сферата на земеделието и развитие на селските райони. Фирмата членува в Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие".