Изпрати съобщение

Андрей Лалов е управител на "Green Line Consulting Group" - компания, специализирана в областта на пазарни и маркетингови проучвания, секторни анализи и консултации по европейски програми.

Андрей Лалов е завършил "Икономическа социология" в УНСС - София. Той е един от създателите на Гаранционния фонд за микрокредитиране към Министерството на труда и социалната политика. В продължение на пет години е бил началник отдел "Координация на програми" в Министерството на икономиката и енергетиката. Бил е ръководител на екипа, разработил и договорил с Европейската комисия оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Има множество специализации по управление на фондове в страните-членки на ЕС. Лалов е и хоноруван преподавател по планиране на структурната политика на ЕС в УНСС.