Проектът на нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса се разработва на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Изтеглете:


Нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Добави мнение