08.02.2013

На 08 февруари 2013 г., петък, от 14.00 часа, в заседателната зала на Българската стопанска камара, ще се проведе Среща на клуба на насърчителите по проекта „Предприятия за производство на зелена енергия (GBE Factory)"

Срещата ще се проведе при следния дневен ред:

  • Информация за хода на проекта „Предприятия за производство на зелена енергия”: издадено ръководство, проведени събития, писма за проявен интерес, пътни карти, вериги на доставчиците, междупартньорски споразумения.
  • Предстоящи дейности: предварителни споразумения, конкурс за присъждане на отличия по проекта, обучение на финансови насърчители, избор на референтни и демонстрационни проекти.
  • Среща на заинтересовани фирми и организации в рамките на Международния форум по енергийна ефективност и ВЕИ на „ВИА Експо” през май 2013 г.
  • Представяне на партньорското споразумение и веригата на доставчици на „Албена” АД.
  • Тенденции при строителството на нови сгради с използване на ВЕИ след 2018 г.

 

Моля, потвърдете присъствието си на електронна поща: martin@bia –bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща на клуба на насърчитетелите по проект GBE Factory