04.10.2012

Днес, в БСК се проведе работна среща – семинар в рамките на проект „Предприятия за производство на зелена енергия (GBE Factory), изпълняван по програма „Интелигентна енергия Европа.

Дискусиите провокираха сериозен интерес и активно участие, заради иновативния подход на проекта .

Освен представяне на дейностите и целите на проекта от експерти на БСК, имаше много интересни презентации на Камара на архитектите и някои предприятия, които прилагат ВЕИ в своята дейност, като „Свилоза” АД и Индустриален клъстер Електромобили.

Беше направено предложение някои от бъдещите срещи по проекта да се провеждат в конкретни предприятия и региони, като "Свилоза" АД, Община Самокови региони със засилена ВЕИ дейност.

Участниците в срещата получиха „наръчник за бизнес модели и добри практики" в областта на ВЕИ, разработен в рамките на проекта.

Проектът GBE Factory насърчава изграждането на ново поколение индустриални и търговски сгради, които произвеждат и консумират на място енергия от ВЕИ за собствени нужди. Така те се превръщат в индивидуални производители на зелена енергия с „нулеви въглеродни емисии” и в сгради с „нулево потребление на енергия”, покриващи своите нужди основно за сметка на енергия от ВЕИ, без да натоварват енергийните преносни системи, при увеличена енергийна сигурност и независимост.

 

Дата: 04.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4546