На 31 октомври 2013 г., от 11.00 часа, в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе церемонията по награждаване на отличените с Европейско отличие за производители на зелена енергия за собствено потребление. 

Конкурсът се проведе в рамките на осъществяван от БСК проект GBE Factory, насочен към насърчаване на въвеждането на производство от отделни или комбинирани източници на възобновяема енергия (когенерация, биомаса, соларно-топлинна, фотоволтаична, геотермална, биогаз и др.) в новопостроени или преобразувани търговски и индустриални сгради.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Награждаване на отличените с ЕВРОПЕЙСКО ОТЛИЧИЕ за производители на енергия от ВЕИ за собствено потребление