24.10.2012

Областният управител на Стара Загора Недялко Недялков откри Работна среща по проект "Предприятия за производство на зелена енергия" по линия на програма "Интелигентна енергия Европа".

Организатори на форума са Българска стопанска камара и Областна администрация.

Проектът насърчава изграждането на ново поколение индустриални и търговски сгради, които произвеждат и консумират на място енергия от ВЕИ за собствени нужди. Така те се превръщат в индивидуални производители на зелена енергия с „нулеви въглеродни емисии” и в сгради с „нулево потребление на енергия”, покриващи своите нужди основно за сметка на енергия от ВЕИ, без да натоварват енергийните преносни системи, при увеличена енергийна сигурност и независимост.

В работната среща участие взеха организации и фирми – доставчици на оборудване за производство на енергия от ВЕИ, както и представители на потенциални предприятия – производители на зелена енергия за собствени нужди /потребители/. Лектори на срещата бяха представители на БСК и на Камарата на архитектите в България. Те представиха „Наръчник за бизнес модели и добри практики" в областта на ВЕИ, разработен в рамките на проекта.

Дата: 24.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4434