22.11.2011

БСК участва в тригодишен проект по програма „Интелигентна енергия - Европа", който стартира през 2011 година и се реализира в партньорство с Италия, Австрия, България, Германия и Словакия.

Проект GBE-FACTORY е насочен към насърчаване и развитие на инициативи, организации и инвестиции, които да подобрят употребата на възобновяеми енергийни източници в индустриални и търговски сгради, системи и обекти, с цел създаване на предприятия, които консумират и/или произвеждат зелена и синя енергия.

С проекта се насърчава концепцията за използване на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и вентилационна енергия. Проект GBE FACTORY се опитва да намери прехода от старомодните горивни системи към второ поколение индустриални и търговски сгради, като се създадат предприятия, които да имат енергийно независими индустриални или търговски сгради/складове, с цел намаляване на емисиите до нула. Проектът е също насочен към действащи съоръжения за производство на ВЕИ, които могат да споделят възобновяема електрическа и топлинна енергия.

В рамките на проекта ще бъдат събрани примери за добри практики в предприятия от страните - партньори и най-атрактивните бизнес модели с най-напредничави решения/технологии за ВЕИ ще станат "ДЕМО предприятия" на европейския пазар.

БСК вече предостави 3 примера на български предприятия, които се надяваме да влязат в европейския наръчник с най-добри практики, разработван по проекта.

През следващия месец представителите на БСК, Бранимир Ханджиев (главен директор в БСК и координатор на проекта) и Димитър Баев (експерт по проекта), ще участват в работна среща на всички партньори, която ще се проведе във Верона, Италия. На срещата в Италия ще се обсъди програмата на дейностите за 2012 година, идентифицирането на бизнес модели и добри практики, провеждането на пазарен анализ, разработването на интернет страница и др.

Дата: 22.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3521