20.05.2014

Международната конференция "Предприятия за развитие на зелен туризъм" в Албена – изводи и тенденции

Международната конференция "Предприятия за развитие на зелен туризъм" се проведе на 09.05.2014 год. в КК „Албена”. Събитието бе организирано в рамките на европейския проект GBE Factory (Предприятия за производство на зелена енергия), финансиран по програмата „Интелигентна енергия Европа” на ЕК. Целта на проекта е да насърчи производството и използването за собствени нужди на енергия от ВЕИ. Организатори на конференцията са Българска стопанскa камара, заедно с международен консорциум от партньори. Конференцията има за цел да подчертае ролята на туризма в едно разумно и отговорно отношение към използването на природните ресурси и до осигуряването на достъп до съвременни, ефикасни и приемливи енергийни услуги. При настоящите практики, туристическата индустрия оказва редица отрицателни въздействия върху околната среда. Специалистите в сектора, на частно или държавно ниво, имат отговорната задача да очертаят най-добрите зелени решения за текущите и бъдещите стратегии. Конференцията предоставя възможности за малки, средни и големи туристически и хотелиерски предприятия да оценят и открият добри практики за намаляване на енергийното потребление. Световна тенденция е хотелиерите да въвеждат екологични стандарти и да насърчават иновации под формата на зелени енергийни източници за собствено потребление в хотелите. Според специалистите съхранението на енергия и ефикасното й използване в ежедневната работа на туристическия бизнес е не само начин за опазване на околната среда, но и много добър маркетингов лост за модерните клиенти.

На форума бяха представени добри практики от Австрия, Словакия, Италия, Румъния, Германия и България. Модератор на конференцията беше д-р Джамил Бенабдалах, който работи за Министерството на регионалното развитие на Румъния по изготвянето на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2014-2020. Той разработва и регионалната марка за трансграничния район Румъния – България. Дискусиите в рамките на конференцията потвърдиха добрите възможности този регион да бъде между лидерите в използването на зелените технологии за неговото устойчиво развитие, включително в областта на туризма.

Форумът показа интересни тенденции върху сложната тематика от проблеми, свързани с рационалното и ефективно използване на ВЕИ за собствени нужди в туристическата индустрия. Показателно беше началото на конференцията - община Балчик получи почетна награда от организаторите на конференцията и лично г-н Ивайло Алексиев - Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, обяви, връчвайки наградата, че проектът на общината - осветление, захранвано именно чрез практиките на устойчивото енергийно развитие, е една добра основа за полагане на традиции в тази област.

Д-р Ян Гайс, генерален секретар на EUFORES (Европейски форум за ВЕИ) направи първата презентация, която бе свързана с политиките на ЕС и инструментите за финансиране на енергийната устойчивост в туризма. Европейският форум за ВЕИ осъществява редовни контакти с националните парламенти на европейските държави и въпреки постоянната комуникация, според Д-р Ян Гайс „Брюксел понякога е далеч от реалната картина на Европа.” Обществото се нуждае от осъвременяването на своето разбиране за смисъла на този вид енергийна политика. Факт е обстоятелството, че 80% от енергията в Европа е внос, затова европейците трябва да осъзнаят потребността от нови предизвикателства, насочени към стратегия, оптимизираща възобновителния процес на зелената енергия. Днес газта и петролът са в основата на пазара на ресурсите, но утре пазарът ще се редуцира. Европейците, според д-р Ян Гайс, изразходват над 500 милиарда за внос на енергийни ресурси, а би трябвало да се опитат да задържат тези средства и да ги интегрират в политики в полза на европейското енергийно устойчиво развитие. „Ние сме виновни, че не сме използвали тези средства.” - заяви Д-р Гайс. Чрез новите технологии трябва да се направи пробив и тези средства да се запазят в ЕС. Колкото повече бизнеси се включат в това, толкова повече капитал ще се завърти".Европа е разработила различни директиви, които съдействат за разгръщането на подобна политика, държавите трябва да съдействат за тяхното приложение с ефективната си дейност. „Слънцето не праща фактури и неговата евтина енергия може да се използва от хората”.

Сред интересните експозета е тематичната разработка на Славчо Гигов, Изпълнителен директор на Перпетуум Мобиле БГ АД и неговата тема: „Програма за туристическо развитие на Албена и стратегическо значение на зелената енергия”. Той сподели опита от въвеждането на съвременна и високоефективна когенерационна инсталация с мощност 1 MW за производството на електрическа и топлинна енергия от биогаз, добиван от селскостопански и хранителни отпадъци. Преобладаващата част от произвежданата електрическа енергия се подава в разпределителната мрежа, а топлинната енергия изцяло се използва за собствени нужди – технологични, отопление и за нуждите на изградената оранжерия. „Оранжерията е два декара, като има потенциал да стане десет декара” – сподели г-н Гигов. Предвиждаме да работи целогодишно, съсредоточена е в производството на зеленчуци и плодове. През зимния период продукцията ще бъде насочена към пазара, а през летния ще се използва в курортния комплекс. В момента отглеждаме домати и краставици. Отпадъчните продукти се използват за торене на земеделските площи, които се обработват. Перспективите на зеления туризъм в Албена са съсредоточени в изграждане на втора централа, от която цялата топлинна енергия ще влиза в Албена, с което отоплението ще е по-достъпно от икономическа гледна точка и дори ще има целогодишно работещи хотели като „Фламинго гранд” и „Добруджа” след реконструкцията му. До две години тази централа трябва да е готова. През летния сезон в обозримо бъдеще се предвижда изграждане на соларни панели, които ще се използват като енергия за консумацията на отделните хотели.” Инфраструктурата вече е положена. Централата отново ще е с мощност 1 MW. Инвестицията също ще е около 7 млн. лв." - каза още Гигов.

Значителен интерес предизвика презентацията, представяща проекта „Аква Сити Попрад” в Словакия.

Курортът използва геотермална енергия като първичен енергиен ресурс вместо горива, като по този начин с възобновяеми източници задоволява до 70% от потребностите си. Той предоставя разнообразни и атрактивни услуги, като до момента има над 6 милиона посетители в изградените хотели, аквапарк и конгресен център. Използват се различни ВЕИ – геотермална, термопомпи, фотоволтаични и термосоларни инсталации, когенерационна система на биогаз. Една от тенденциите в ефективното използване на когенерационните инсталации е използването на аквапарковете като достатъчно голям и регулярен консуматор на топлинна и електрическа енергия. Такъв подход се използва и в проекта за когенерация в Албена. Реализираният проект е получил множество международни награди.

Презентацията на г-н Николай Вангелов от ЕРАТО Холдинг представи добрите и ефективни възможности за използване на котли на биомаса в туристическия сектор, водещи до замяната на скъпите и замърсяващи природата течни горива. На базата на множество приложения бе показано, че средният срок за изкупуването на такава инвестиция е около 3,6 години.

На конференцията, наред с големите инсталации, бяха демонстрирани и ефективни и екологосъобразни решения в малки туристически комплекси. Интерес предизвика представената от г-н Красимир Върбанов енергийно независима къща, разработена от фирма „Квел” ООД. В комплекса се използват фотоволтаични и термосоларни системи, котел на биомаса, LED осветление, както и система за мониторинг на енергопотреблението. Това води не само до икономични и запазващи природата решения, но и до повишен интерес към предлаганите в комплекса услуги.

Общият извод, че на конференцията бяха представени най-добри практики и ефективни решения, съответстващи на съвременните тенденции, които предизвикаха значителен интерес и дискусии, както и до установяване на полезни контакти между участниците.

 

Бранимир Ханджиев и Димитър Баев
Представители на БСК в международния проект “GBE Factory”

Дата: 20.05.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3044