Международна конференция на тема „Предприятия за развитие на зелен туризъм”, 9 май 2014 г., КК "Албена".

Конференцията се провежда в рамките на европейския проект GBE Factory (Предприятия за производство на зелена енергия), финансиран по програма Интелигентна енергия Европа на ЕС.

Конференцията има за цел да подчертае ролята на туризма в едно по-светло енергийно бъдеще, в което ще има достъп до съвременни, ефикасни и приемливи енергийни услуги.

При настоящите практики, туристическата индустрия оказва много отрицателни въздействия върху защитата на околната среда. Специалистите по маркетинг – на частно или държавно ниво – работещи в туристическия сектор трябва да очертаят най-добрите зелени решения за текущите и бъдещите стратегии.

Конференцията ще предостави възможност на малки, средни и големи туристически и хотелиерски предприятия да оценят и открият добри практики за намаляване на енергийното потребление.

Съхранението на енергия и ефикасното й използване в ежедневната работа на туристическия бизнес е не само начин за опазване на околната среда, но и много добър маркетингов лост за модерните клиенти.

Световна тенденция е хотелиерите да въвеждат екологични стандарти и да насърчават иновации под формата на зелени енергийни източници в хотелите.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международна конференция: Предприятия за развитие на зелен туризъм