30.08.2013

В изпълнение на проекта GBE Factory („Предприятия за производство на зелена енергия” по линия на Програмата „Интелигентна енергия – Европа”) БСК обявява конкурс за присъждане на Европейско отличие за обекти, които произвеждат енергия от ВЕИ за собствени нужди или за потребление в региона.

Наградените ще получат зелени европейски плакети за инсталациите, които отговарят на критериите - не по-малко от 100 kW инсталирана мощност и частично или пълно покриване на собственото потребление за технологични нужди, отопление, охлаждане, осветление, битова гореща вода и др. За особено високи постижения (голям процент покрити собствени нужди, иновативни технологии, интегрирани решения и др.) ще се присъждат платинови плакети. Документите по конкурса, които следва да се представят в БСК са:

  • Заявление за кандидатстване
  • Формуляр за кандидатстване
  • Снимки на инсталацията

Получените заявления се оценяват от комисия по присъждане на отличията в следните срокове:

  • Първи етап  - до 30.07.2013 г.
  • Втори етап  - до 31.01.2014 г.

 

За повече информация:

Бранимир Ханджиев, Главен директор Международни организации и програми,

Българска стопанска камара

София 1000, ул. Алабин 16-20

Тел. 02 / 987 09 91, 93 209 22

martin@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конкурс на Българска стопанска камара