10.02.2012

БСК участва в проекта GBE Factory ("Предприятия за производство на зелена енергия"), финансиран от програма "Интелигентна енергия Европа" на ЕК.

В рамките на проекта е публикуван наръчник за бизнес модели и добри практики при използването на възобновяеми енергийни източници от предприятия в страните, участващи в проекта (Австрия, България, Германия, Италия и Словакия).

Всички фирми, които проявяват интерес и искат да се включат в дейностите по проекта, могат да се обръщат за допълнителна информация към:

 

Бранимир Ханджиев

Главен директор "Международни организации и програми"

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

ул. Алабин 16-20, 1000 София

Тел. 02 987 09 91, 02 93 209 22

b.handjiev@bia-bg.com

 

Дата: 10.02.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3579