04.10.2012

На 4 октомври 2012 г., от 10 часа, в сградата на БСК ще се проведе работна среща – семинар в рамките на проект „Предприятия за производство на зелена енергия (GBE Factory), изпълняван по програмата „Интелигентна енергия Европа.

Проектът насърчава изграждането на ново поколение индустриални и търговски сгради, които произвеждат и консумират на място енергия от ВЕИ за собствени нужди. Така те се превръщат в индивидуални производители на зелена енергия с нулеви въглеродни емисии в сгради с нулево потребление на енергия, покриващи своите нужди основно за сметка на енергия от ВЕИ, без да натоварват енергийните преносни системи, при увеличена енергийна сигурност и независимост.

Камарата на архитектите в България ще направи представяне на тема "Устойчиво строителство в индустриални сгради".

На участниците в срещата ще бъде предоставен „НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕС МОДЕЛИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ" в областта на ВЕИ, разработен в рамките на проекта.
 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работна среща: GBE FACTORY – сгради с нулево потребление на енергия