Българска стопанска камара, партньор по проект „Траснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество“ – TRIGGER,  изпълняван по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България – Гърция“ 2007 – 2013 г.

ВИ КАНИ

за участие в „Открита лаборатория“ на тема „Стартиране на собствен  бизнес“
 

Относно: „Открита лаборатория“, Смолян,  25 март 2015

Тема: Стартиране на собствен  бизнес

Целева група: Млади висшисти, включени в обучение за насърчаване на предприемачеството – 30 участника от България

Място: гр.Смолян, хотел Кипарис алфа, конферентна зала.

ПРОГРАМА

25.03.2015 г., сряда

12.30 – 13.00

Регистрация на участниците и лекторите

13.00 – 13.10

Официално откриване и приветствия – Кирил Желязков, БСК; инж. Иво Царев, СК Смолян

13.10 – 13.40

„Наведи се и вземи парите, които ти трябват“ - д-р Кирил Величков, СИБАНК

13.40 – 14.10

„Доверието в бизнес партньора – да строим мрежи“ – Петя Декова, ИКАП България ЕАД

14.10 – 14.40

„Профилът на успешния предприемач – оценка и самооценка на компетенциите“ – д-р Томчо Томов, БСК

14.40 – 15.00

Дискусия

15.00 – 15.30

Кафе пауза/двустранни срещи

15.30 – 16.30

60-те минути на млади предприемачи от Кърджали, модератор г-н Альоша Синабов, СК - Кърджали

16.30 – 17.00

Въпроси и отговори

17.00 – 18.00

60-те минути на млади предприемачи от Смолян, модератор г-н Иво Царев, СК Смолян

18.00 – 18.30

Въпроси и отговори

18.30 – 19.00

„Шампанско за победителите“ – обявяване на четирите предприемачи, класирани за втория кръг от подкрепата в регионалните центрове в Смолян и Кърджали -  г-н Иво Царев, г-н Альоша Синабов, г-н Кирил Желязков, г-н Мирослав Тончев, г-н Добрин Падалски, г-н Евгений Иванов, г-жа Валерия Стоичкова, Обединение „Гранд – Експерт“, Областен управител Смолян

19.00 – 20.30

Коктейл с участието на преставители на бизнеса и членове на Управителните съвети на РСК – Смолян и РСК – Кърджали, на регионални сдружения и браншови организации, членуващи в БСК

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Лаборатория за стартиране на собствен бизнес