Двустранни бизнес срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в сферата на хранително-вкусова, питейна и хотелиерска индустрии

10 ноември 2016 г., четвъртък, 10:30 – 18:00 ч.,

Интер Експо Център, София

 

Идеална възможност за създаване на бизнес партньорства в рамките на 30-минутни предварително организирани срещи. Събитието се организира от Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и Интер Експо Център, София.

Намерете своите нови партньори за търговско коопериране, технологичен трансфер, изследователски разработки и/или участие в проектни предложения, финансирани по европейски програми.

Защо да участваме:

 • Достъп до нови международни пазари и отлична възможност за проучване на нови пазарни тенденции;
 • Възможност за нови бизнес партньорства, споделяне на иновативни идеи и технологичен трансфер;
 • Промотиране на ваш фирмен профил според вашите търговски интереси;
 • Добавена стойност от паралелното протичане на шестте тематични изложения с 30-минутен персонализиран график за срещи;
 • Възможност за участие в специализирани конференции, презентации, семинари или други бизнес събития.

Събитието е част от най-големите специализирани изложения в сферата на хранително-вкусовата, питейна и хотелиерска индустрия – Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд&Дринк и Сихре, които ще се състоят в периода 9-12 ноември 2016г. в Интер Експо Център.

Основни сектори:

 • Храни, био и органични продукти, иновации в хранително-вкусовия сектор;
 • Месо и месо преработване;
 • Млечни продукти и млекопреработване;
 • Вино и винопроизводство, дистрибуция;
 • Хляб, хлебни изделия и сладкарство;
 • Суровини;
 • Машини, оборудване и технологии;
 • Дизайн и опаковъчни технологии и машини;
 • Хотелско, ресторантьорско, СПА и кетъринг оборудване.

Участието в срещите е без такса за участие и е насочено към компании и научно-изследователски организации, търсещи нови технологични, изследователски и търговски партньорства. Консултантски компании и медиатори без техническа експертиза в посочените сектори не спадат към целевите групи на събитието. Работен език е английски. Необходима е регистрация.

С помощта на специализирана интернет страница https://www.b2match.eu/food4life2016 имате възможност за регистрация на участник, публикуване на фирмен профил и интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за срещите с потенциални партньори по Ваш интерес.

Краен срок за регистрация – 30 октомври 2016.

Как да участвате?

 1. Регистрация и публикуване на фирмен профил и интереси:
 • Участниците трябва да се регистрират в специално създадената платформа за управление на събитието с потребителско име и парола. След валидиране от администратор, всеки участник ще може да публикува организационен и кооперативен профил, описание на продукти/услуги, сфера на дейност и вид партньорства, които търси и предлага;
 1. Изпращане, получаване и приемане/отказ на покани за срещи:
 • След 24 октомври 2016 г. участниците ще имат възможност да заявяват срещи, последвани от потвърждение или отхвърляне и изготвяне на график с потвърдени срещи. Участниците-изложители ще могат да заявяват срещи на техните щандове като посочат номер на щанда при регистрация.
 1. Персоналният Ви график за срещи ще бъде готов преди събитието в профила:
 • Приемете или откажете вашите срещи с цел създаване на финален индивидуален график. Всеки участник ще получи списък с приетите срещи, който ще бъде достъпен по всяко време в неговия профил.

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

 

За допълнителна информация:

Милена Стоева

Enterprise Europe Network

Българска стопанска камара

Тел: +359 2/ 932 09 34

Е-mail: ierc3@bia-bg.com

www.ierc.bia-bg.com

 

Теодора Сотирова

Enterprise Europe Network

Българска стопанска камара

Teл: +359 2/ 932 09 34

Е-mail: ierc2@bia-bg.com

www.ierc.bia-bg.com

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София