06.04.2017

Двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в сферата на мехатроника, роботика, машини, технологии и индустриално оборудване.

 

Намерете своите нови партньори за търговско коопериране, технологичен трансфер, изследователски разработки и/или участие в проектни предложения, финансирани по европейски програми.

Защо да участвам:

  • Достъп до нови международни пазари и отлична възможност за проучване на нови пазарни тенденции;
  • Възможност за нови бизнес партньорства, споделяне на иновативни идеи и технологичен трансфер;
  • Промотиране на Ваш фирмен профил според Вашите търговски интереси;
  • Добавена стойност от паралелното протичане на шестте тематични изложения с 30-минутен персонализиран график за срещи;
  • Възможност за участие в специализирани конференции, презентации, семинари или други бизнес събития.

Събитието е част от специализираното изложения в сферата на машини, технологии и индустриално оборудване – MachTech&InnoTech, което ще се състои в периода 4-7 април 2017г. в Интер Експо Център.

Основни сектори:

  • MachTech: металорежещи и металообработващи машини, мехатроника и роботика, хидравлична и пневматична техника, заваръчна техника, инструментална екипировка; женско предприемачество в сектора;
  • InnoTech: индустриална и сградна автоматизация, индустриални мрежи и софтуер системи за измерване и контрол, електроника, електрическа мобилност, електротехника, електро оборудване, проектиране и консултации, 3D принтиране, качествен контрол и тестване, развойна дейност, женско предприемачество.
  • Контролно-измервателна апаратура, аналитична техника и лабораторно оборудване, приложен софтуер, електроразпределение и електроапаратура, системи за мониторинг и опазване на околната среда, индустриално програмиране.

Участието в срещите е без такса за участие и е насочено към компании и научно-изследователски организации, търсещи нови технологични, изследователски и търговски партньорства. Консултантски компании и медиатори без техническа експертиза в посочените сектори не спадат към целевите групи на събитието. Работен език е английски. Необходима е регистрация.

С помощта на специализирана интернет страница https://www.b2match.eu/imm2017 имате възможност за регистрация на участник, публикуване на фирмен профил и интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за срещите с потенциални партньори според Вашия интерес. 

Краен срок за регистрация – 20 март 2017 г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център